Foreningen

  “Les Chevaliers de St. Hubert du Danemark” eller “De danske Hubertusriddere”

Foreningens baggrund

Foreningen er international og knytter sig til legenden om jægernes skytshelgen St. Hubertus, som levede fra år 655 til 727 i det storfrankiske rige (det nuværende Tyskland, Frankrig og Benelux).
Han levede et noget udsvævende liv især præget af heftig jagtudøvelse, og ikke engang på kirkens helligdage kunne han holde sig hjemme.
På en hellig Første Juledag, eller i andre versioner en Langfredag, var han også på jagt og forfulgte en usædvanlig stor og kraftig kronhjort – men da vendte hjorten sig imod ham, og han så i et syn et lysende krusifiks midt i geviret på hjorten.

Efter denne oplevelse lagde han sit liv om og gik i kirkens tjeneste og var ved sin død biskop i Liége.
Han kanoniseredes som helgen i år 743, og i år 825 blev hans relikvier lagt under alteret i en nyopført kirke. Omkring denne kirke er både et kloster med en domkirke og senere en by, Hubertusbyen, St. Hubert vokset op.
Op gennem tiderne har den til Hubertuslegenden og Hubertusbyen knyttede jægerorden haft en skiftende tilværelse. Sammenhængen i legenden giver os alligevel en tradition på mere end 1180 år.
Det danske kapitel blev oprettet i 1985 og har siden delt sig i to foreninger overvejende øst og vest for Storebælt.

Foreningens virke
Foreningen, som er et kapitel under Broderordenen “Les Compagnons de St. Hubert” i Belgien, fungerer som en kombination af en jagtforening og en selskabelig Broderorden, hvor der tilstræbes et højt etisk niveau på såvel det menneskelige som på det jægermæssige område med udgangspunkt i Broderordenens 6 punkts æresbud:

  • at være en forbilledlig og dadelløs jæger ved alle lejligheder og til enhver tid
  • at beskytte vildtet og dets omgivelser samt agte jagtens etiske love
  • at medvirke til beskyttelse af såvel fauna som naturen i almindelighed samt forsvare jagtens interesser
  • at rette sig efter de af nationerne accepterede og respekterede bud til bevarelse og beskyttelse af den jægermæssigetradition
  • at rette sig efter en streng, frivilligt bifaldet disciplin i overensstemmelse med æresbudenes ånd for at overlade vore efterkommere en intakt jægermæssig kultur
  • at fremme broderskabsånden blandt Hubertusridderne og bevare gensidig hjælp og fred

Fordi vildtet, Res Nullius, kender ingen grænser.
Effektiv beskyttelse kan derfor kun opnås, hvis alle nationer tilslutter sig disse bestræbelser

Optagelse i foreningen kan kun finde sted efter anbefaling og indstilling af mindst 2 Chevaliers.

Den endelige optagelse eller “Intronisation” som Chevalier i “Les Compagnons de St. Hubert” finder sted ved en speciel højtidelighed i byen St. Hubert i Belgien.

Åbenlyse overtrædelse af jagtloven eller direkte modarbejdelse af foreningen og dennes formål kan føre til eksklusion fra foreningen.

Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer samt en suppleant.