Ræveregulering i februar måned

Photo by Birger Strahl on Unsplash

Ved sidste revision af jagttiderne der trådte i kraft den 1. april 2004 blev det tilladt at regulere ræv i februar måned.
Vi skal være opmærksomme på, at det er regulering og ikke jagt så derfor er der nogle ting der skal overholdes :
Regulering må kun foretages efter særlig aftale med ejeren ( selv om man har lejet jagten ) og ejeren har selv ret til at regulere. Regulering må kun foretages af personer, der er fyldt 18 år.
Jagtlovens § 18, stk. 1 gælder ikke, så der må godt reguleres på arealer under 1 ha (§15, stk. 1).
Jagtlovens § 19, stk. 1 gælder ikke, så der må godt afgives skud nærmere end 50 m fra beboelsesbygninger
Jagtlovens § 19, stk. 2 gælder ikke, så der må godt reguleres på fiskeriterritoriet inden for 100 m fra sommerhusområder og indenfor 500 m fra byområder
Hvad angår regulering af ræv i februar står der blot i bekendtgørelsen, at: “I egne, hvor ræv volder skade på den øvrige fauna, må denne reguleres i perioden 1. – 29. februar.”.
Da der ikke står noget specifikt om fælder, skal reguleringen foretages med skydevåben.
Når ovennævnte generelle bestemmelser overholdes, kan man i realiteten skyde ræve i februar, nøjagtigt som man ville have drevet jagt på disse, d.v.s med alle lovlige skydevåben (riffel/hagl) og med alle lovlige jagtmetoder (anstand/pürsch/drivjagt/trykjagt/gravjagt etc.). Der er ikke noget krav om, at der skal være påviselig skade, ligesom skaderne ikke nødvendigvis skal ske i februar eller på den pågældende ejendom, hvor reguleringen foretages. Jagtforeninger kan udmærket afholde “ræveregulering” i februar, når blot lodsejerne er indforstået og deltagerne er fyldt 18 år.

31/10-06
TM