Ræveregulering i februar måned

Ved sidste revision af jagttiderne der trådte i kraft den 1. april 2004 blev det tilladt at regulere ræv i februar måned. Vi skal være opmærksomme på, at det er regulering og ikke jagt så derfor er der nogle ting der skal overholdes : Regulering må kun foretages efter særlig aftale med ejeren ( selv [...]