De Danske Hubertusriddere

Foreningen er international og knytter sig til legenden om jægernes skytshelgen St. Hubertus, som levede fra år 655 til 727 i det storfrankiske rige (det nuværende Tyskland, Frankrig og Benelux).

Han levede et noget udsvævende liv især præget af heftig jagtudøvelse, og ikke engang på kirkens helligdage kunne han holde sig hjemme.
På en hellig Første Juledag, eller i andre versioner en Langfredag, var han også på jagt og forfulgte en usædvanlig stor og kraftig kronhjort – men da vendte hjorten sig imod ham, og han så i et syn et lysende krusifiks midt i geviret på hjorten.

Efter denne oplevelse lagde han sit liv om og gik i kirkens tjeneste og var ved sin død biskop i Liége.
Han kanoniseredes som helgen i år 743, og i år 825 blev hans relikvier lagt under alteret i en nyopført kirke. Omkring denne kirke er både et kloster med en domkirke og senere en by, Hubertusbyen, St. Hubert vokset op.
Op gennem tiderne har den til Hubertuslegenden og Hubertusbyen knyttede jægerorden haft en skiftende tilværelse. Sammenhængen i legenden giver os alligevel en tradition på mere end 1180 år.
Det danske kapitel blev oprettet i 1985 og har siden delt sig i to foreninger overvejende øst og vest for Storebælt.

Læs mere om foreningen

Seneste Nyt